Vattumannen

20 januari – 18 februari

19 februari – 20 mars

21 mars – 19 april

20 april – 20 maj

21 maj – 21 juni

Stjärntecken_kräftan

22 juni – 22 juli

23 juli – 22 augusti

23 augusti – 22 september

23 september – 22 oktober

23 oktober – 21 november

22 november-21 december

22 december – 19 januari

Det finns 12 stjärntecken som utgör grunden för astrologi, och varje stjärntecken har sina unika styrkor och svagheter som formar individens personlighet och beteende. Dessa stjärntecken är indelade i olika perioder av året och representerar olika personlighetsdrag och egenskaper. Dessa 12 tecken är Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

Förutom stjärntecknen har även planeterna, inklusive solen och månen, en betydande roll i astrologin. Planeterna anses påverka och forma en persons personlighet och beteende på olika sätt. 

Här har vi gjort det enkelt för dig att navigera runt bland alla stjärntecken och element som dem tillhör.

De fyra elementen

De 12 stjärntecknen i zodiaken är uppdelade i fyra olika element: eld, jord, luft och vatten. Denna uppdelning baseras på de egenskaperna och energierna som varje element representerar. Varje element har en specifik påverkan på hur stjärntecknen uttrycker sig och interagerar med världen omkring dem. Här är en förklaring av dessa fyra element:

Vattentecken

Vattentecknet, som inkluderar Kräftan, Skorpionen och Fiskarna, är ett av de fyra elementen i astrologi och representerar känslor, intuition och djup emotionell förståelse. Dessa stjärntecken är starkt kopplade till det känslomässiga och andliga planen och har en förmåga att känna och förstå på en djupare nivå. De tre vattentecken är: Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.

Eldtecken

Eldtecknet är ett av de fyra elementen inom astrologi och representerar energi, entusiasm och passion. De stjärntecken som tillhör eldelementet är kända för sin intensitet och förmåga att initiera förändring. Deras natur är livlig och inspirerande, och de drivs ofta av en inre eld som brinner starkt. De tre eldtecken är: Väduren, Lejonet och Skytten.

Jordtecken

Jordtecknet är ett av de fyra elementen inom astrologi och representerar stabilitet, praktiskt tänkande och förankring. De stjärntecken som tillhör jordelementet är kända för sin förmåga att skapa struktur och bygga en solid grund för sina liv. Deras natur är jordnära och realistisk, och de är ofta förankrade i praktiska och konkreta aspekter av tillvaron. De tre jordtecken är: Oxen, Jungfrun och Stenbocken

Lufttecken

Lufttecknet är en av de fyra grundläggande elementen inom astrologi och representerar intellekt, kommunikation och socialt samspel. De stjärntecken som tillhör luftelementet har en naturlig förmåga att analysera, kommunicera och utforska olika idéer och perspektiv. Deras natur är intellektuell och social, och de trivs med att utbyta tankar och idéer med andra människor. De tre lufttecken är: Tvillingarna, Vågen och Vattumannen

Vilka Stjärntecken passar ihop?

Vilka stjärntecken passar ihop

Inom astrologi sägs det att vissa stjärntecken har en naturlig dragning till varandra, medan andra kan möta utmaningar i sina relationer. Denna dragning grundar sig på hur stjärntecknen delar liknande personlighetsdrag och värderingar, samt hur deras energier samspelar med varandra.

 Som vi vet så är stjärntecknen uppdelade i 4 element:

Vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna
Eldtecken: Väduren, Lejonet, Skytten
Lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
Jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Stjärntecken som anses passa väl ihop tenderar att skapa harmoniska och balanserade relationer, medan de som har större skillnader kan behöva arbeta mer på att förstå och anpassa sig till varandra.
Vi vet att stjärntecken som har samma element passar bra ihop, dem förstår varandra och kommer bra överens. Men den starkaste dragningen kan man se på dem som har motsatta element, deras dragning till varandra är väldigt kraftfull. 

Författare