Kategorier
Kristaller

Selenit är en unik och högt värderad kristall som används för sina många egenskaper och förmågor inom healing, meditation och personlig utveckling. Denna mystiska sten, präglad av sin genomskinliga och glansfria yta, har imponerat på människor i århundraden och fortsätter att fascinera kristallentusiaster för dess kraftfulla egenskaper. Selenitens renande och skyddande kvalitéer gör den till en oumbärlig del av kristallsamlingar över hela världen.

A serene lunar landscape with glowing selenite crystals and a tranquil atmosphere

När det gäller dess egenskaper anses selenit vara en stark kanal för energi, vilket bidrar till att stimulera både den fysiska och andliga kroppen. Seleniten främjar mental klarhet, hjälper dig att fokusera och ökar din intuition. Dess många helande egenskaper inkluderar att minska stress och ångest samt lindra spänning i kroppen. Denna kristall hjälper dig även att uppnå en djupare meditativ stat och förbättrar din känsla av välbefinnande.

Seleniten är inte bara känd för sina inre förmågor, utan har också en betydande inverkan på den yttre miljön. Selenit anses vara en självrenande kristall som inte bara renar sig själv utan också renar andra kristaller, ditt hem och din energi. Dessutom skyddar seleniten din aura och upprätthåller en harmonisk atmosfär där den placeras.

Fysikaliska egenskaper

A clear glass beaker holds a white crystalline substance, reflecting light in a laboratory setting

Kristallstruktur

Selenit är en unik typ av mineral som tillhör en grupp mineraler kallade gips. Den har en delikat och långsträckt kristallstruktur som ofta är genomskinlig eller genomskinliga med en pärlemoraktig, glasartad glans1. Selenitkristaller bildas i bladliknande och kan vara transparenta eller opaka, beroende på deras renhet2.

Brytningsindex

Brytningsindex för Selenit varierar mellan 1,519 och 1,5293. Detta innebär att ljuset som passerar genom Seleniten bryts något mer än det skulle genom ett material med lägre brytningsindex, vilket bidrar till dess unika glasliknande glans4. Dess optiska egenskaper är av särskilt intresse för samlare och kristallentusiaster5.

Hårdhet

Selenit är en mjuk kristall med en hårdhetsgrad på endast 2 på Mohs skala6. Detta gör den mycket mjukare än de flesta andra kristaller, och därför bör man vara försiktig vid hantering av Selenitkristaller för att undvika att bryta dem eller skada deras yta7. På grund av dess låga hårdhet är det viktigt att undvika att utsätta selenit för höga temperaturer eller kemikalier8.

Footnotes

 1. Anahana
 2. Lotusblomman
 3. Mineraldata KY
 4. Optiska egenskaper av kristaller
 5. Kristaller med unika optiska egenskaper
 6. Mohs hårdhetsskala för kristaller
 7. Selenit | Lotusblomman
 8. Selenits känslighet för värme och kemikalier

Kemiska egenskaper

Selenite's chemical properties depicted in a laboratory setting with test tubes and equipment

Sammansättning

Selenit är en kristallin form av gips (kalciumsulfat) med den kemiska formeln CaSO4 · 2H2O. Den innehåller kalcium, svavel, syre och vattenmolekyler. Selenit är känt för att vara transparent och vit, och den besitter också optiska egenskaper1. Tunna skivor av selenit har använts i olika applikationer, såsom i exklusiva byggnadstillämpningar och som ersättning för glas2.

Reaktivitet

Selenit är ett relativt stabilt mineral och reagerar inte lätt med andra ämnen. Det är dock känsligt för vatten och fukt3. När det utsätts för fukt över längre tid kan selenit försvagas och förlora sina kristallina egenskaper. Att skydda selenit från vatten är därför viktigt för att bevara dess struktur och utseende4.

Lösbarhet

Kalciumsulfat i selenit är svårlösligt i vatten5. Detta innebär att selenit inte löser sig lätt i vatten, men kontinuerlig exponering för fukt kan ändå skada dess struktur6. Selenit kan dock lösas i syror, såsom saltsyra (HCl) och svavelsyra (H2SO4)7. Det är viktigt att hantera selenit med försiktighet när det utsätts för syror eller andra kemikalier.

Footnotes

 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Selenit
 2. https://www.anahana.com/sv/crystals/selenite
 3. https://creativesaplings.com/sv/fakta-om-selenit-betydelser-egenskaper-och-fordelar/
 4. https://kristallerna.se/selenit-vit/
 5. https://www.chemistrylearner.com/calcium-sulfate.html
 6. https://ohlamoon.se/blogs/blogg/darfor-ar-selenit-ett-maste-i-kristallsamlingen
 7. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-sulfate

Användningsområden

A serene desert landscape with a large selenite crystal formation glowing in the soft light of the setting sun. Sand dunes stretch out in the background, creating a sense of vastness and tranquility

Industri

Selenit används inom industrin på grund av dess unika egenskaper och är ett viktigt material i gipsskiveproduktion. Dessutom används den i tillverkningen av glas- och keramikprodukter. Selenit, som är en kristallin form av gips, finns i olika färger, formationer och texturer, vilket gör den mycket mångsidig.

 • Byggindustri: Används för tillverkning av gipsskivor och tätskikt1.
 • Glasindustri: Används som fluxmedel vid smältning av glasmassa2.
 • Keramikindustri: Används som hjälpmedel vid tillverkning av keramik3.

Hälsa

Selenit är känd för sina helande egenskaper och används ofta vid meditation och healing. Den är associerad med lugn, mental klarhet och öppnande av högre medvetandenivåer. Selenit används i kristallterapi för att lösa upp negativa energier som fastnat i kroppen4. Här är några hälsorelaterade användningar:

 • Meditation: Selenit är den ultimata meditationskristallen och hjälper till att öka mental klarhet och fokus.
 • Chakra: Rosa selenit arbetar med hjärtchakrat och stärker kärleken5.
 • Skydd och rening: Selenit har skyddande egenskaper och fungerar som en energirensare6.

Dekoration

Som en vacker och sofistikerad kristall används selenit ofta för att skapa dekorativa objekt för hem och trädgård. Selenit finns i många olika formationer, som varierar från släta stavar till kristallklippor och torn. De kan användas på följande sätt inom dekoration:

 • Selenitstavar: Används för att rena andra kristaller eller som dekorativa föremål7.
 • Selenittorn: Placeras i trädgårdar, hem eller kontor för att skapa en lugn och harmonisk atmosfär8.
 • Smycken: Selenit används även för att skapa vackra smycken, som halsband, armband och örhängen9.

Förekomst och utvinning

A glowing selenite crystal being extracted from a rocky cave with shimmering properties

Mineralogie

Selenit är en kristallin form av gips, strukturellt kategoriserad som kalciumsulfat dihydrat (CaSO4 · 2H2O). Dess transparenta och glansiga yta ger den dess unika estetiska utseende1. Genom att innehålla två vattenmolekyler i dess kristallstruktur, anses selenit vara ett mycket mjukt och böjligt mineral2. Dess ljusledande egenskaper och variationer i färg från vit, grå eller grön till brun och röd ökar dess estetiska värde.

Geografisk fördelning

Selenit finns på många platser runt om i världen, och det finns ingen distinkt koncentration av detta mineral. Dock är några av de mest kända länderna för selenitfyndigheter Mexico, Marocko, Grekland, Polen och USA3. I dessa länder kan selenit hittas i grottor, naturliga saltformationer och sedimentära bergarter, samt nära vulkaniska områden.

Utvinningstekniker

Utvinning av selenit följer ungefär samma process som för andra mineralkristaller och omfattar en kombination av mekaniska och kemiska processer. Mestadels innebär detta att utvinningen kan vara både småskalig och storskalig beroende på platsen.

Steg 1: Identifiering och kartläggning – Geologer och mineralogbiologer identifierar först områden med hög potential för selenitådror4. Sedan utförs en kartläggning och provtagning för att få en generell uppfattning om mineralens fördelning och kvalitet.

Steg 2: Grävning och borrning – När ett område med selenitfyndigheter har identifierats, utförs grävning och borrning för att nå de ådror där seleniten finns5. Detta kan vara både ovanjords- och underjordsbrytning.

Steg 3: Borttagning och transport – Efter att selenit har brutits loss från omgivande material transporteras det till en pung där det kommer att bearbetas och förädlas6.

Steg 4: Rening och förädling – Selenit måste rengöras och förädlas för att bli en högkvalitativ produkt. Detta kan innebära att man avlägsnar föroreningar, torkar eller slipar kristallen för att få en jämn yta och förbättra kvaliteten7.

Förekomsten av selenit i många delar av världen samt relativt enkla utvinningstekniker gör att detta mineral är relativt lättillgängligt och mycket begärligt för användning inom olika sammanhang såsom inredning, smycken och terapi.

Footnotes

 1. Selenit – Wikipedia
 2. Seleniten egenskaper
 3. Geografisk fördelning av selenit
 4. Identifiering av selenitfyndigheter
 5. Grävning och borrning av selenit
 6. Ytterligare utvinning av selenit
 7. Bearbetning av selenit

Författare

Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *