Tarotkort the lovers

The Lovers

Ditt svar blir: Kanske

Det primära budskapet bakom ”The Lovers” är föreningen av motsatser och harmoni. Kortet representerar balansen mellan manligt och kvinnligt, inre och yttre, mörker och ljus. Det betonar också behovet av att fatta beslut och göra val. Det kan handla om att välja mellan olika vägar, relationer eller värderingar.

Du har här ett svar som inte är helt glasklart. Försök omformulera din fråga för att få ett så bra svar som möjligt!

Författare