tarotkort the star

The Star

Ditt svar blir: Ja

Tarotkortet ”The Star” (Stjärnan) är ett av de 22 stora arkanakorten i tarotleken. Det är ett mycket positivt och hoppfullt kort som symboliserar inspiration, hopp, inre vägledning och spirituell förnyelse.

”The Star” är kopplad till stjärnor och himlavalv, vilket ger en känsla av universell harmoni och koppling till något större än oss själva. Kortet utstrålar en stark andlig energi och symboliserar en förbindelse med den högre själen och det gudomliga. Det kan betyda att man är på rätt väg i sitt andliga sökande och att ens inre ljus skiner starkt.

Författare