Kategorier
Tarot

Välkommen till dagens tarot. Här drar du tre tarotkort för att få hjälp och guidning för dagens utmaningar. 

Dra tre kort genom att klicka på dem tre bakåtvända tarotkorten. När du klickar på ett kort så vänder sig tarotkortet om och visar upp sig.

Dagens tarot är helt gratis och kostar dig inget, lycka till!

För att tyda dina tre kort om du är osäker på dess innebörd så gör du det enklast genom att läsa beskrivningen för varje kort nedan. 

Skulle du vilja ha extra hjälp med ditt resultat eller fler funderingar så kan du även läsa dagens horoskopspå med pendeln eller ställa en fråga till oraklet
Detta kan fördjupa och förklara dina resultat du har fått från dagens tarot.

Tarotkort betydelse

0
Narren - The Fool

Narrens betydelse

 • Nybörjan
 • Spontanitet
 • Äventyr
Narren representerar frihet, obundenhet och mod att utforska. Det är tarotkortet för nybörjaren, som omfamnar möjligheter och tar steg utan rädsla för det okända. Narren uppmanar dig att vara spontan och följa ditt hjärta i sökandet efter äventyr och personlig tillväxt.
Tarotkort The Fool

1
Magikern - The Magician

Magikerns betydelse

 • Manifestation
 • Kreativitet
 • Potential
Magikern är mästaren av manifestation, kreativitet och potential. Med verktyg och resurser vid sin sida kan magikern skapa sina visioner till verklighet. Kortet påminner dig om att du har allt du behöver för att nå dina mål och uppmanar dig att använda din inre kraft och förmåga att påverka världen omkring dig.
Tarotkort the magic

2
Överprästinnan - The High Priestess

Överprästinnans betydelse

 • Inre visdom
 • Intuition
 • Mysterier
Överprästinnan representerar inre visdom, intuition och mysterier. Hon är väktaren av djupa kunskaper och andliga insikter. Genom att lyssna på ditt inre, stilla sinnet och utforska din intuition kan du komma i kontakt med den inre källan av visdom som överprästinnan symboliserar.
Tarotkort the high priestess

3
Kejsarinnan - The Empress

Kejsarinnans betydelse

 • Omhändertagande
 • Fruktbarhet
 • Kreativitet
Kejsarinnan är moderlig och näringsgivande. Hon representerar fruktbarhet, kärlek och skapande. Som en symbol för moder jord uppmuntrar hon till omsorg och kärlek till sig själv och andra. Kejsarinnan påminner dig om vikten av att vårda det som betyder mest för dig och att ge uttryck för din kreativa energi.
Tarotkort The empress

4
Kejsaren - The Emperor

Kejsarens betydelse

 • Struktur
 • Auktoritet
 • Stabilitet
Kejsaren är en symbol för struktur, auktoritet och stabilitet. Han representerar det maskulina och logiska sinnet. Kejsaren uppmanar dig att ta kontroll över ditt liv och omgivning, skapa ordning och ge stabilitet åt dina ambitioner. Det handlar om att bygga en stark grund för framgång.
Tarotkort Kejsaren

5
Överprästen - The Hierophant

Överprästens betydelse

 • Tradition
 • Religion
 • Andlig vägledning
Överprästen är kopplad till tradition, religion och andlig vägledning. Det är kortet för att söka efter visdom hos lärare eller andliga guider. Överprästen påminner dig om att ha öppenhet och respekt för etablerade normer och värderingar samtidigt som du finner din egen väg i det andliga.
Tarotkort Hierofanten

6
De älskade - The Lovers

De älskades betydelse

 • Kärlek
 • Partnerskap
 • Balans
De älskade står för kärlek, partnerskap och val. Kortet representerar att ta beslut utifrån hjärtat och följa ens passioner. De älskade påminner dig om att vara sann mot dig själv och följa de relationer och vägar som kittlar din själ.
Tarotkort Älskaren

7
Vagnen - The Chariot

Vagnens betydelse

 • Skydd
 • Kontroll
 • Motivation
Vagnen symboliserar framåtrörelse, kontroll och motivation. Du sitter vid ratten och styr ditt eget öde. Vagnen påminner dig om att vara målmedveten och disciplinerad när du arbetar mot dina ambitioner. Med fokus och beslutsamhet kan du övervinna hinder och nå framgång.
Tarotkort The Chariot

8
Styrkan - Strength

Styrkans betydelse

 • Mod
 • Inre styrka
 • Självförtroende
Styrkan handlar om mod, inre styrka och självkontroll. Det handlar inte om fysisk styrka, utan om den inre kraften att övervinna rädsla och utmaningar. Styrkan uppmanar dig att hitta balansen mellan att vara bestämd och ändå visa empati och medkänsla.
Tarotkort styrkan

9
Eremiten - The Hermit

Eremitens betydelse

 • Försiktighet
 • Vägledare
 • Förräderi
Eremiten symboliserar försiktighet, vägledande och förräderi. 
Eremiten hjälper och att förstå våra tankar så att vi lättare kan lösa problem som uppstår. 


Djupa tankar och självkännedom är något som eremiten påminner oss om.  

Tarotkort Eremiten

10
Lyckans Hjul - Wheel Of Fortune

Lyckans hjul betydelse

 • Rättvisa
 • Balans
 • Beslutsamhet
Lyckans hjul symboliserar öde, förändring och cyklisk natur. Det påminner dig om att livet går i cykler och att förändring är en naturlig del av tillvaron. Lyckans hjul påminner dig också om att vara medveten om dina handlingar, då de kan påverka din framtid.
Tarotkort Wheel of fortune

11
Rättvisan - Justice

Rättvisans betydelse

 • Rättvisa
 • Balans
 • Objektivitet

Rättvisan representerar rättvisa, balans och objektivitet. Kortet symboliserar att fatta beslut baserade på sanning och etik. Rättvisan påminner dig om att vara ärlig mot dig själv och andra, och att sträva efter balans i alla aspekter av ditt liv.

 

Tarotkort Justice

12
Den hängde - The Hanged Man

Den hängdes betydelse

 • Förändring
 • Uppbrott
 • Transformation

Den hängde står för förändring, uppbrott och transformation. Den markerar behovet av att släppa taget om det gamla för att möjliggöra ny tillväxt och utveckling. Den hängde påminner dig om att vara flexibel och anpassningsbar när livets omständigheter förändras

Tarotkort The hanged man

13
Döden - Death

Dödens betydelse

 • Slut
 • Övergång
 • Förnyelse

Döden representerar slut, övergång och förnyelse. Kortet handlar om att släppa taget om det som inte längre tjänar dig för att ge plats åt nya möjligheter och förändring

Tarotkort Death

14
Måttfullhet - Temperance

Måttfullhetens betydelse

 • Balans
 • Harmoni
 • Måttlighet

Måttfullheten handlar om balans, harmoni och måttlighet. Kortet påminner dig om vikten av att hitta balans mellan olika aspekter av ditt liv och undvika extremerna. Måttfullheten påminner dig också om att ha tålamod och vara medveten om timing i dina handlingar.

Tarotkort Temperance

15
Djävulen - The Devil

Djävulens betydelse

 • Begränsningar
 • Frestelse
 • Negativa bindningar

Djävulen representerar begränsningar, frestelser och negativa bindningar. Kortet påminner dig om att vara medveten om de saker som håller dig tillbaka och hindrar din personliga frihet. Djävulen uppmanar dig att frigöra dig från negativa mönster och ta kontroll över ditt eget liv.

Tarotkort The devil

16
Tornet - The Tower

Tornets betydelse

 • Kaos
 • Kris
 • Plötslig förändring

Tornet står för kaos, kris och plötslig förändring. Kortet markerar att gamla strukturer kan brytas sönder för att skapa utrymme för ny tillväxt. Tornet påminner dig om att acceptera förändringens natur och att vara redo att anpassa dig när det oväntade inträffar.

Tarotkort the tower

17
Stjärnan - The Star

Stjärnans betydelse

 • Hopp
 • Inspiration
 • Andlig guidning

Stjärnan symboliserar hopp, inspiration och andlig guidning. Det är kortet för att finna inre frid och tro på framtiden. Stjärnan uppmanar dig att hålla fast vid dina drömmar och låta dem lysa som en vägledning när du navigerar genom livets utmaningar.

Tarotkort the star

18
Månen - The Moon

Månens betydelse

 • Inre känslor
 • Intuition
 • Illusioner

Månen representerar inre känslor, intuition och illusioner. Kortet påminner dig om att lyssna på dina känslor och vara medveten om de subtila nyanserna i ditt inre landskap. Månen uppmanar dig att navigera genom oklarhet och vara tålmodig i sökandet efter sanning.

Tarotkort the moon

19
Solen - The Sun

Solens betydelse

 • Glädje
 • Framgång
 • Klarhet

Solen står för glädje, framgång och klarhet. Kortet symboliserar ljusets seger över mörkret och upplysningens kraft. Solen påminner dig om att vara optimistisk, leva i nuet och omfamna livets positiva upplevelser.

Tarotkort the sun

20
Domen - Judgement

Domens betydelse

 • Rättvisa
 • Bedömning
 • Karma

Domen representerar rättvisa, bedömning och karma. Kortet markerar att dina handlingar har konsekvenser och att du får vad du förtjänar. Domen påminner dig om att vara ärlig mot dig själv och andra, och att ta ansvar för dina val och handlingar.

Tarotkort Judgement

21
Världen - The World

Världens betydelse

 • Fullbordan
 • Helhet
 • Framgång

Världen symboliserar fullbordan, helhet och framgång. Kortet representerar att uppnå dina mål och nå en känsla av inre tillfredsställelse. Världen påminner dig om att fira dina framgångar och att vara medveten om att varje slut är början på något nytt

Tarotkort Världen

Hur fungerar tarotkort?

Tarotkort är ett kraftfullt verktyg för självreflektion, inre visdom och personlig utveckling. Dessa kort har använts i århundraden som en metod för att få insikt, reflektion och vägledning i olika aspekter av livet. Men hur fungerar tarotkort egentligen?

För att använda tarotkort börjar man med att formulera en intention eller en specifik fråga som man söker svar på. Det kan vara något som rör ens personliga liv, relationer, karriär eller andlig utveckling. Sedan blandas kortleken noggrant för att säkerställa slumpmässighet.

När kortleken är blandad drar man ett eller flera kort från leken. Hur många kort man drar och vilken spridning man använder kan variera beroende på personliga preferenser och det tarotsystem man föredrar. Varje kort har sin egen symbolik och innebörd kopplad till det.

Korttolkning är en viktig del av tarotläsningen. Genom att analysera symboler, färger, nummer och relationer mellan korten tolkar man betydelsen av de dragna korten. Detta innebär att man undersöker kortens budskap och relaterar dem till den specifika frågan eller situationen man utforskar.

När kortens budskap har tolkats kan man reflektera över dem och använda dem som vägledning. Tarotkorten kan ge insikter, utmana tankemönster och ge nya perspektiv som kan stödja beslutsfattande eller personlig tillväxt. De fungerar som en spegel för ens inre visdom och kan hjälpa till att öka medvetenheten om ens egna styrkor, svagheter och potential.

Det är viktigt att komma ihåg att tarotkort inte förutsäger framtiden på ett absolut sätt. Istället fungerar de som en vägledning för att utforska olika möjligheter och perspektiv. Tarotkortens budskap kan vara djupt personliga och unika för varje individ. Användaren har alltid friheten att tolka och applicera budskapen från korten på sitt eget sätt.

Tarotkort är ett komplement till personlig utveckling och självrannsakan. De kan fungera som en väg till självinsikt, medvetenhet och andlig tillväxt. Det är dock viktigt att komma ihåg att tarotkort inte ersätter professionell rådgivning eller medicinsk hjälp vid behov. De är ett verktyg för att hjälpa till att utforska och förstå sig själv och världen omkring oss på djupare nivåer.

Dagens tarotkort hjälper dig att ta det där första steget för att lära dig lite mer kring tarot.

Hur lägger man tarotkort?

Att lägga tarotkort är processen att placera ut korten på ett sätt som ger en strukturerad och meningsfull tolkning. Det finns olika spridningar eller läggningar att välja mellan, beroende på syftet med din tarotläsning och den fråga eller situation du vill utforska. Här är en grundläggande guide för att lägga tarotkort:

 1. Förberedelse: Börja med att skapa en lugn och avkopplande miljö där du kan fokusera på din läsning. Ta några djupa andetag för att centrera dig själv och sätta en intention för läsningen.

 2. Blandning: Blanda kortleken noggrant för att säkerställa att korten blandas väl och att slumpen råder. Detta hjälper till att säkerställa att korten inte ligger i en förutbestämd ordning när du drar dem.

 3. Spridningar: Välj den spridning eller läggning som passar bäst för ditt syfte. Det finns många olika spridningar att välja mellan, från enkla tre-kortsläggningar till mer komplexa spridningar som Celtic Cross. Varje spridning har sin egen struktur och ger olika aspekter av läsningen.

 4. Dragning: Placera korten enligt den valda spridningen. Dra korten en i taget eller i grupper, beroende på spridningen. Vänd upp korten med framsidan uppåt och placera dem på de angivna positionerna enligt spridningen.

 5. Tolkning: Börja med att tolka varje kort individuellt. Observera symboliken, färger och nummer på korten. Relatera dem sedan till den specifika positionen och betydelsen inom spridningen. Tänk på hur korten samverkar och bildar mönster och kopplingar mellan dem.

 6. Sammanfattning: Efter att du har tolkat varje kort inom spridningen, ta en stund att sammanfatta och integrera de olika budskapen. Fundera över helhetsbilden och vad korten tillsammans kan betyda för din fråga eller situation.

 7. Reflektion: Reflektera över tolkningen och hur den relaterar till din ursprungliga fråga eller syfte med läsningen. Fundera över vilka insikter, lärdomar eller vägledning du kan dra från tarotläsningen.

Det är viktigt att komma ihåg att lägga tarotkort är en konstform och att övning och erfarenhet kan bidra till att fördjupa din förståelse och tolkning av korten. Tillåt din intuition och personliga anslutning till korten att guida dig genom läsningen. Var också medveten om att det inte finns några ”rätt” eller ”fel” svar i tarotläsning, utan det handlar om att utforska och få insikter på djupet av ditt eget medvetande och undermedvetande.

Kolla gärna in tarothuset.com för att köpa din egna tarotlek

Författare

Dela gärna!

One reply on “Dagens tarot – Dra tre kort”

Linda Ahlnersays:

Hej! Kommer en kille jag är kär i höra av sig till mig och vad känner han för mig? Kommer jag få barn i framtiden? Hur ser min framtid ut?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *